Nasz zespół to ludzie z doświadczeniem w transporcie i szkoleniu. Nabytą wiedzę i umiejętności pragniemy przekazywać dalej. My zaopiekujemy się waszymi kierowcami, pomożemy w przygotowaniu dokumentacji do kontroli ITD.

W Polsce zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym istnieje możliwość aby firma nie płaciła kary za błędy swoich kierowców i my do Tego Państwa przygotujemy. Współpraca z nami to szybkie i bezbłędne rozliczanie czasu pracy kierowców na podstawie danych odczytanych z kart kierowców, wykresówek i tachografów cyfrowych.

Firmom, które z nami stale współpracują oferujemy możliwość bezpłatnego szkolenia pracowników w ramach szkolenia okresowego. Dopasowujemy się do specyfiki przedsiębiorstwa, więc szczegóły są ustalane indywidualnie.