Szkolenia z rozliczania czasu pracy

Transport drogowy to jedna z dziedzin działalności gospodarczej, odznaczająca się dużą ilością unormowań prawnych oraz ich częstymi zmianami. Wymusza to na przedsiębiorcach i ich pracownikach dostosowanie się na bieżąco do wprowadzanych rozporządzeń.

W ramach organizowanych przez nas szkoleń, proponujemy:

  • przeszkolenie kierowców z rozliczania czasu pracy kierowcy,
  • obowiązków kierowcy,
  • obsługi tachografu cyfrowego i prawidłowego odczytu z kart kierowcy,
  • oraz zachowania się w czasie kontroli drogowej.

Biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania firm transportowych, dopasowujemy szkolenia indywidualnie według preferencji każdego Klienta.

Nasi eksperci służą wiedzą zarówno praktyczną, jak i teoretyczną, obejmującą między innymi informacje na temat wciąż zmieniających się przepisów, dyrektyw i rozporządzeń w prawie transportowym.

Wszystkie zdobyte umiejętności i wiedza przeszkolonych pracowników, z pewnością przełożą się na opłacalne efekty dla całej firmy. Szkolenia i stała współpraca z nami, pomoże uniknąć wysokich kar i mandatów przy kontrolach ITD.

Firmy, które pozostają z nami w stałej współpracy, mają możliwość darmowego przeszkolenia swoich pracowników w ramach szkolenia okresowego.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

Szkolenia, to opłacalna inwestycja, której zyski na pewno odczujesz w krótkim czasie.