Mediacje sądowe w przypadku sporów z pracownikami 2019-08-30T09:04:44+02:00

Project Description

Mediacje sądowe w przypadku sporów z pracownikami

Mediacje sądowe to jedna z alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Mediator jest bezstronnym pośrednikiem pomiędzy stronami. Jego głównym zadaniem jest doprowadzenie do ugodowego załatwienia sprawy. Praca mediatora nie polega na rozstrzyganiu sprawy ani narzucaniu rozwiązania uczestnikom sporu. To strony decydują o zawarciu porozumienia. Mediacja odbywa się na zasadach:

  • dobrowolności,
  • bezstronności,
  • poufności,
  • neutralności,
  • akceptowalności.

Specjalizujemy się w mediacjach w przypadku sporów z pracownikami firm transportowych.