RAPORTY I ZESTAWIENIA WG ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 561/2006 2019-08-30T09:02:39+02:00

Project Description

RAPORTY I ZESTAWIENIA WG ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 561/2006

ANALIZA 561/AETR to usługa, której wynikiem są comiesięczne raporty i zestawienia na temat analizy czasu pracy kierowcy i samochodu w świetle przestrzegania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz Umowy AETR oparte o zapis z tachografów cyfrowych lub analogowych.

W skład naszych usług wchodzi również kontrola ciągłości danych wirtualne przemieszczenia. Pozwalają one na stały nadzór nad spójnością informacji w zakresie obsługiwania tachografów cyfrowych i analogowych.