SYSTEMY KOMPUTEROWE DLA KLIENTÓW 2019-08-30T09:01:42+02:00

Project Description

SYSTEMY KOMPUTEROWE DLA KLIENTÓW

Nasze oprogramowanie zdecydowanie usprawnia organizację pracy kierowców. Służy analizie oraz planowaniu czasu pracy na bieżąco i w prosty sposób oraz zgodnie z polskimi i europejskimi regulacjami. Pozwala zdjąć ciężar odpowiedzialności z przedsiębiorców za naruszenia popełnione przez pracowników. Jest to istotne zwłaszcza gdy pracodawca nie miał na nie wpływu. Pozwala na uwolnienie przedsiębiorcy od naruszeń popełnionych przez pracowników, na które nie miał on wpływu.