Obsługa tachografów cyfrowych

Jeżeli w Twoim przedsiębiorstwie są samochody z tachografami cyfrowymi, warto przeszkolić pracowników z ich prawidłowej obsługi.

Obsługa tachografu cyfrowego to wbrew pozorom bardziej skomplikowana sprawa, niż tylko włożenie i wyjęcie karty kierowcy z czytnika.

Bieżąca obsługa tachografu to niezwykle istotna kwestia, ponieważ braki i nieprawidłowości wykazane przy kontrolach, skutkują wysokimi karami pieniężnymi nakładanymi na firmę.

Obsługa tachografów cyfrowych – szkolenie

Aby przybliżyć Państwu tematykę obsługi tachografów, oferujemy profesjonalne szkolenie dla kierowców w tym zakresie. Dodatkowo szkolimy ze wszystkich dodatkowych aspektów wynikających z posiadania samochodów wyposażonych w tachografy: kalibracja tachografu, przepisy, zmiana rodzaju aktywności na przerwach, wydruki, usterki, czytnik tachografów i kart kierowców, oraz inne informacje potrzebne podczas obsługi tachografu cyfrowego.

Skorzystaj z możliwości przeszkolenia swoich kierowców i nie płać za niewiedzę!

.


Dodatkowe korzyści szkolenia z obsługi tachografów cyfrowych:

  • Jako jedyna firma w Lublinie szkolimy na walizce szkoleniowej. Takie szkolenia umożliwiają symulację pracy całego tachografu cyfrowego
  • Uczymy logowania do tachografu, w tym wpisów manualnych
  • Objaśniamy jak sporządzać i opisywać wydruki, zgodnie z art. 12 Rozporządzenia WE nr 561 / 2006
  • Wpis OUT i sposób dokumentowania zgodny z art. 3 i 13 Rozporządzenia WE nr 561 / 2006
  • Podstawa prawna obsługi tachografu cyfrowego zgodna z Rozporządzeniem WE nr 581 / 2010
  • Szkolimy zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165 / 2014

Prawidłowa obsługa tachografów cyfrowych

Ustawodawca unijny w wymienionym rozporządzeniu informuje, że „państwa członkowskie nie nakładają na kierowców obowiązku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu”. W takim przypadku zapis nie dokonuje się automatycznie, więc kierowca zobowiązany jest do naniesienia danych manualnie. To jedna z sytuacji, w których umiejętność obsługi tachografu cyfrowego jest koniecznością. Prowadzone przez nas zajęcia na walizce treningowej z tachografem cyfrowym trwają 5 godzin dla wszystkich uczestników.


Pamiętaj, że bierzesz odpowiedzialność za kierowców wysyłanych w trasę. Największe kary nakładane są właśnie za błędy w obsłudze urządzeń pomiarowych, oraz za brak wymaganych dokumentów. Podnoś kwalifikacje swoich pracowników i zapewnij sobie spokój i pewność, że działasz zgodnie z prawem.