Regulamin pracy kierowców

Podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspektoratu Transportu Drogowego kontrolujący zwraca uwagę na prawidłowe prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Pełna dokumentacja kadrowo-płacowa dla kierowcy jest równie ważna jak naruszenia czasu pracy kierowcy.

oferta

Regulamin pracy kierowców

Stworzenie Regulaminu Pracy Kierowców/Obwieszczenia:

Tworzymy dokumentację związaną z rozliczaniem czasu pracy kierowców. Dopasowujemy ją do Twoich indywidualnych potrzeb. Pomaga to zwiększyć efektywność wykonywanej przez kierowców pracy. Przygotowaną dokumentację aktualizujemy pod kątem zmian w obowiązujących przepisach oraz Twoich indywidualnych potrzeb. Pozwala to na zmniejszenie godzin nadliczbowych oraz ograniczenie przestojów i dyżurów. Oferujemy również wsparcie w zakresie prawa pracy.

Regulamin pracy kierowcówSprawdź swoją firmę - zapraszamy do współpracy!

Nie płać kar, zachowaj pieniądze!
ikona 81 749 60 80