Certyfikat kompetencji zawodowych

Prowadzenie firmy transportowej lub spedycyjnej wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Do rozpoczęcia tego typu działalności niezbędny jest certyfikat kompetencji zawodowych. Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument potwierdzający kwalifikacje, wiedzę i umiejętności konieczne do prowadzenia przedsiębiorstwa opartego na transporcie drogowym. Jego posiadanie to jeden z ważniejszych warunków niezbędnych do uzyskania licencji. Tylko przewoźnik rozumiany jako osoba zarządzająca firmą jest zobowiązany do zdania egzaminu, potwierdzającego uzyskanie kompetencji zawodowych. Obowiązek zdania egzaminu spoczywa wyłącznie na przewoźniku czyli osobie zarządzającej firmą. Jeżeli prowadzisz działalność jednoosobową, Twój małżonek również może posiadać certyfikat. Ważne jest czy jest osobą zarządzającą.

oferta

Certyfikat kompetencji zawodowych

Aby uzyskać certyfikat należy zdać egzamin państwowy. Organem upoważnionym do wydawania certyfikatu jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie (ITS). Wymagana jest wiedza z zakresu transportu drogowego, prawa oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Egzaminy dzieli się na część teoretyczną i problemową. Tylko odpowiednie przygotowanie i rozwiązywanie zdań mogą przynieść pozytywny rezultat. W celu odpowiedniego przygotowania warto pomyśleć o specjalnym kursie przygotowującym do egzaminu. Dzięki niemu nauka stanie się bardziej efektywna co wpłynie na uzyskanie pozytywnej oceny i certyfikatu kompetencji.

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym istnieje kilka przypadków, w których przedsiębiorca może zostać zwolniony z posiadania certyfikatu.

Certyfikat kompetencji zawodowychSprawdź swoją firmę - zapraszamy do współpracy!

Nie płać kar, zachowaj pieniądze!
ikona 81 749 60 80