Mediacje sądowe to jedna z alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Mediator jest bezstronnym pośrednikiem pomiędzy stronami. Jego głównym zadaniem jest doprowadzenie do ugodowego załatwienia sprawy. Praca mediatora nie polega na rozstrzyganiu sprawy ani narzucaniu rozwiązania uczestnikom sporu. To strony decydują o zawarciu porozumienia.

oferta

Mediacje

Mediacja odbywa się na zasadach:

  • dobrowolności,
  • bezstronności,
  • poufności,
  • neutralności,
  • akceptowalności.

Specjalizujemy się w mediacjach w przypadku sporów z pracownikami firm transportowych.

MediacjeSprawdź swoją firmę - zapraszamy do współpracy!

Nie płać kar, zachowaj pieniądze!
ikona 81 749 60 80