Obsługa tachografów cyfrowych – szkolenia

Jeżeli w Twoim przedsiębiorstwie są samochody z tachografami cyfrowymi, warto przeszkolić pracowników z ich prawidłowej obsługi.

Obsługa tachografu cyfrowego to wbrew pozorom bardziej skomplikowana sprawa, niż tylko włożenie i wyjęcie karty kierowcy z czytnika.

Bieżąca obsługa tachografu to niezwykle istotna kwestia: braki i nieprawidłowości wykazane przy kontrolach, skutkują wysokimi karami pieniężnymi nakładanymi na firmę.

oferta

Aby przybliżyć Państwu tematykę obsługi tachografów, oferujemy profesjonalne szkolenie dla kierowców w tym zakresie. Dodatkowo szkolimy ze wszystkich dodatkowych aspektów wynikających z posiadania samochodów wyposażonych w tachografy. Mowa tu o takich czynnikach jak: kalibracja tachografu, przepisy, zmiana rodzaju aktywności na przerwach, wydruki, usterki, czytnik tachografów i kart kierowców oraz innych informacjach na temat obsługi tachografu cyfrowego.

Dodatkowe korzyści szkolenia z obsługi tachografów cyfrowych:

  • Jako jedyna firma w Lublinie prowadzimy zajęcia na walizce treningowej.

Takie szkolenia umożliwiają symulację pracy całego tachografu cyfrowego.

  • Uczymy logowania do tachografu, w tym wpisów manualnych.
  • Objaśniamy jak sporządzać i opisywać wydruki zgodnie z art. 12 Rozporządzenia WE nr 561 / 2006..
  • Wpis OUT i sposób dokumentowania zgodny z art. 3 i 13 Rozporządzenia WE nr 561 / 2006
  • Podstawa prawna obsługi tachografu cyfrowego zgodna z Rozporządzeniem WE nr 581 / 2010.
  • Szkolimy zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165 / 2014.

Uczestnicy otrzymują materiały informacyjne oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.

Obsługa tachografów cyfrowych

Prawidłowa obsługa tachografów cyfrowych

Ustawodawca unijny w wymienionym rozporządzeniu informuje, że „państwa członkowskie nie nakładają na kierowców obowiązku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu”.

W takim przypadku zapis nie dokonuje się automatycznie więc kierowca zobowiązany jest do naniesienia danych manualnie. To jedna z sytuacji, w których umiejętność obsługi tachografu cyfrowego jest koniecznością. Prowadzone przez nas zajęcia na walizce treningowej z tachografem cyfrowym trwają 5 godzin dla wszystkich uczestników. Dla firm, które z nami stale współpracują dodatkowo oferujemy możliwość bezpłatnego szkolenia pracowników w ramach szkolenia okresowego. Dotyczą one między innymi obsługi tachografów cyfrowych na naszej walizce treningowej.

To pracodawca bierze odpowiedzialność za kierowców wysyłanych w trasę. Największe kary nakładane są właśnie za błędy w obsłudze urządzeń pomiarowych oraz brak wymaganych dokumentów. Podnosząc kwalifikacje swoich pracowników,  zapewni sobie spokój oraz pewność, że kierowca działa zgodnie z prawem.

Dodatkową usługą jest również sprzedaż lub bezpłatny najem urządzeń do odczytywania danych z tachografów i kart kierowców (w zależności od ilości kierowców objętych umową). Należy pamiętać, że tachografy i karty kierowców to niezbędny element istnienia każdej firmy transportowej.

Obsługa tachografów cyfrowych – szkoleniaSprawdź swoją firmę - zapraszamy do współpracy!

Nie płać kar, zachowaj pieniądze!
ikona 81 749 60 80