Jak nie płacić kar?

Sprawdź, kto i za co może ukarać Twoją firmę.
OSK Kulka

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Dane osobowe to informacje pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej. Są to m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, wiek czy stan zdrowia. Te ostatnie wymagają szczególnej ochrony. Ważne jest określenie polityki prywatności oraz opracowanie procedur na wypadek gdyby dane osobowe Twoje, Twoich pracowników...
Więcej
OSK Kulka

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy stoi na straży przestrzegania praw pracowników. Inspektor podczas kontroli może nałożyć mandat wyłącznie za złamanie tych przepisów, które stanowią wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Wśród nich znajdują się takie kwestie jak: godziny pracy kierowców, nadgodziny, rozliczenie...
Więcej
OSK Kulka

POLICJA

Policja stoi na straży bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach. Ma również uprawnienia w stosunku do firm zajmujących się transportem osób lub towarów. Uprawnienia Policji Jednym z podstawowych zadań policji jest legitymowanie uczestników ruchu i wydawanie im wiążących poleceń co do...
Więcej
OSK Kulka

INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO

Głównym zdaniem Inspektoratu Transportu Drogowego jest kontrola przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy.  Działania ITD mają na celu przede wszystkim eliminowanie jakichkolwiek negatywnych zjawisk w transporcie drogowym. Główne zasady...
Więcej
OSK Kulka

Urząd skarbowy

Prowadząc działalność, musisz pamiętać o tym aby przestrzegać przepisów dotyczących finansów publicznych. Kontrole z Urzędu Skarbowego mogą być mniej dotkliwe, jeżeli tylko się do nich dobrze przygotujesz. Ważne jest dopilnowanie kwestii finansowych w Twojej firmie. Systematyczny nadzór finansowy nad Twoim...
Więcej

Umów się na bezpłatną analizę czasu pracy

I nie płać kar, zachowaj pieniądze!
ikona 81 749 60 80