Rozliczenie wynagrodzeń

Rozliczamy wynagrodzenie z uwzględnieniem wszystkich szczegółów pracy kierowcy oraz przygotowujemy rozliczenia wynagrodzeń z uwzględnieniem ubezpieczenia społecznego. Rozliczamy wynagrodzenia także za czas gotowości do pracy, za czas dyżurów, godziny nadliczbowe i urlopy, a także rozliczamy koszty diet i ryczałty za nocleg w delegacji.

Pracodawcy mają możliwość korzystania z naszych usług w comiesięcznym systemie zleceń, dzięki czemu jest pewność, że wszystkie formalności dotyczące rozliczania wynagrodzeń kierowców są dopełnione i prawidłowo rozliczone.

oferta

Ustalanie wynagrodzeń za prace określa rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. Dziennik Ustaw nr 62 poz.289 określa sposób ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia i innych należności przewidzianych w Kodeksie Pracy.

Rozliczanie wynagrodzeń przez naszą firmę przeprowadzane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozliczenie wynagrodzeń

Rozliczając wynagrodzenia za pracę Twoich kierowców otrzymasz od nas :

  • pełną ewidencję czasu pracy kierowców dla księgowej
  • szczegółowe rozliczenie kosztów diet i ryczałtów za noclegi z tytułu delegacji w ruchu krajowym
  • rozliczenie ryczałtów za dodatkowe elementy wynagrodzenia – pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy,
  • kompletne zestawienie wynagrodzenia kierowcy za dany okres czasu,
  • rozliczenie wynagrodzeń za pracę na terytorium Polski oraz innych krajów Europy w tym
  • rozliczenie płacy sektorowej
  • rozliczenie płacy sektorowej
  • podsumowanie okresu rozliczeniowego

Dzięki połączeniu rozliczania delegacji wraz z całą analizą danych kierowcy, wychwytujemy niezarejestrowane dojazdy kierowców (działające na niekorzyść przedsiębiorstwa) oraz błędne logowania kierowców (ważne w przypadku naliczania ryczałtów za noclegi, rozliczania płacy sektorowej).

Rozliczenie wynagrodzeńSprawdź swoją firmę - zapraszamy do współpracy!

Nie płać kar, zachowaj pieniądze!
ikona 81 749 60 80