Rozliczanie wynagrodzeń kierowców

Dla każdej firmy transportowej duże znaczenie ma prawidłowe rozliczanie wynagrodzeń za pracę kierowców. Jest to ważne ze względu na obowiązujące przepisy i wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeśli pracodawca nie jest w stanie prawidłowo rozliczyć wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich szczegółów pracy kierowcy, oferujemy pełne przygotowanie całego rozliczenia wynagrodzeń z uwzględnieniem ubezpieczenia społecznego.

Rozliczamy wynagrodzenia także za czas gotowości do pracy, za czas dyżurów, godziny nadliczbowe i urlopy, a także rozliczamy koszty diet i ryczałty za nocleg w delegacji.

Rozliczanie wynagrodzeń kierowców – zlecenia stałe

Pracodawcy mają możliwość korzystania z naszych usług w comiesięcznym systemie zleceń, dzięki czemu mają pewność, że wszystkie formalności dotyczące rozliczania wynagrodzeń kierowców są dopełnione i prawidłowo rozliczone.

Ustalanie wynagrodzeń za prace określa rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29  maja 1996 r.

Dziennik Ustaw nr 62 poz.289 określa sposób ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia i innych należności przewidzianych w Kodeksie Pracy.

Rozliczanie wynagrodzeń przez naszą firmę przeprowadzane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozliczając wynagrodzenia za pracę Twoich kierowców otrzymasz od nas :

pełną ewidencję czasu pracy kierowców dla księgowej, wraz z listą płac gotową do podpisu przez pracownika,

szczegółowe rozliczenie kosztów diet i ryczałtów za noclegi z tytułu delegacji,

rozliczenie ryczałtów za dodatkowe elementy wynagrodzenia – pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy,

kompletne zestawienie wynagrodzenia kierowcy za dany okres czasu,

rozliczenie wynagrodzeń za pracę na terytorium Niemiec,

wymagane zaświadczenia dotyczące czasu wolnego udzielanego pracownikom,

podsumowanie okresu rozliczeniowego