Głównym zdaniem Inspektoratu Transportu Drogowego jest kontrola przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy.  Działania ITD mają na celu przede wszystkim eliminowanie jakichkolwiek negatywnych zjawisk w transporcie drogowym. Główne zasady funkcjonowania to: legalność, skuteczność, wydajność i oszczędność.

oferta

Inspekcja współdziała z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Inspekcją Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową i zarządcami dróg. Celem jest zachowanie porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczanie przestępstw gospodarczych popełnianych w związku z transportem drogowym. Ponadto Inspekcja współdziała z organami samorządu terytorialnego, jak również z organizacjami zrzeszającymi przewoźników drogowych.

Inspektorzy transportu drogowego posiadają uprawnienia do przeprowadzania kontroli w transporcie drogowym, w tym kontroli ruchu drogowego. Inspektor transportu drogowego, podczas przeprowadzania kontroli drogowej, może wydawać polecenia i sygnały. Występuje w umundurowaniu, posługuje się legitymacją służbową i znakiem identyfikacyjnym oraz używa oznakowanego pojazdu służbowego.

Kary nakładane na przedsiębiorców, zarządzających firmami transportowymi oraz kierowców mogą być dotkliwe. Najważniejsza jest świadomość obowiązującego prawa oraz jego przestrzeganie.

Umów się na bezpłatną analizę czasu pracy

I nie płać kar, zachowaj pieniądze!
ikona 81 749 60 80