Prowadząc działalność, musisz pamiętać o tym aby przestrzegać przepisów dotyczących finansów publicznych. Kontrole z Urzędu Skarbowego mogą być mniej dotkliwe, jeżeli tylko się do nich dobrze przygotujesz. Ważne jest dopilnowanie kwestii finansowych w Twojej firmie. Systematyczny nadzór finansowy nad Twoim przedsiębiorstwem zapewni Ci wychwytywanie wszelkich uchybień na czas. Dzięki temu będziesz pewny, że kontrola Urzędu Skarbowego przebiegnie pomyślnie.

oferta

Krajowa Administracja Skarbowa

Urząd Skarbowy to organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), którego głównym zadaniem jest pobór należności podatkowych oraz kontrola prawidłowej realizacji obowiązków związanych z daninami publicznymi. KAS główny nacisk kładzie na obsługę dużych podatników, jednolitą informacje podatkową i celną oraz zapobieganie przestępczości ekonomicznej (m. in. wyłudzeniom VAT). Krajowa Administracja Skarbowa zajmuje się również pobieraniem akcyzy, cła oraz podatku od gier.

Podatki, do których płacenia jesteś zobowiązany, to:

  • Podatek dochodowy
  • Podatek od towarów i usług (VAT) – po spełnieniu określonych warunków
  • Podatek od nieruchomości – jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości
  • Podatek od czynności cywilno-prawnych

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity plik kontrolny to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. W skład pliku JPK_VAT wchodzą dane identyfikujące podatnika oraz dane dotyczące dokumentów sprzedaży i zakupu. Wskazane dane powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji.

  • Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej
  • JPK musi być dostarczony do 25-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (nawet gdy podatnik rozlicza się kwartalnie)
  • JPK ma określony układ i format (schemat xml) ułatwiający jego przetwarzanie

Zobowiązanymi do złożenia deklaracji JPK są wszyscy zarejestrowani jako czynni podatnicy Vat oraz składający deklaracje VAT–7 lub VAT–7K. Od 1 stycznia 2018 r. również mikroprzedsiębiorcy prowadzą elektroniczną ewidencję vat oraz przesyłają ją w postaci JPK_VAT. Plik JPK_Vat zawiera dane ewidencjonowane w rejestrze zakupów i sprzedaży.

Niezłożenie każdej informacji podatkowej, w tym również pliku JPK_VAT w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od wartości uszczuplenia należności podatkowej może być to zakwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo. Dodatkowymi czynnikami decydującymi są: motywy działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.

Kara za wykroczenie skarbowe

Ustalając wysokość grzywny za wykroczenie oraz przestępstwo skarbowe bierzemy pod uwagę:

  • sytuację majątkową
  • sytuację rodzinną
  • możliwości zarobkowe sprawcy

Dodatkowo należy pamiętać, że w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej czy kontroli celno-skarbowej możesz być zobowiązany do przekazania struktury JPK na żądanie organów podatkowych. Dotyczy to tych podatników, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej.

Szara strefa

Dużym problem – jeżeli chodzi o transport drogowy –  jest istnienie szarej strefy. Przedsiębiorcy chcą w ten sposób uniknąć płacenia podatków a szczególnie podatku vat. Jest to droga na skróty, często mająca dość zgubne konsekwencje. Wystawiając fakturę w sposób niezgodny z rzeczywistością lub nieprawidłowo ją rozliczając, narażasz się na wysokie kary finansowe nakładane przez Urząd Skarbowy.

Nietrudno się nie zgodzić, że zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie wymaga znajomości przepisów prawa finansowego. Ważne jest aby umiejętnie je stosować. Wówczas kontrola Urzędu Skarbowego przebiegnie pomyślnie.

Umów się na bezpłatną analizę czasu pracy

I nie płać kar, zachowaj pieniądze!
ikona 81 749 60 80