Przewoźnicy – PŁAĆ i PŁACZ

Przepisy unijne, w tym Rozporządzenie 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, mają nadrzędne znaczenie nad przepisami prawa krajowego. Niestety o ich nieprzestrzeganiu coraz częściej przekonują się właściciele polskich firm transportowych. Twierdzą oni, że powodem jest kwestia dyskryminacji naszych przewoźników i polskiego rynku towarowego. Często Główny Inspektorat Ruchu Drogowego nie widzi nieprawidłowości, tam gdzie widzą ją organy europejskie. Jest to dość istotna kwestia ponieważ kary nakładane są często liczone w kilku lub kilkunastu tysiącach Euro. Obejrzyj rozmowę dziennikarki TVP Lublin z przedsiębiorcami oraz przedstawicielem Inspektoratu Transportu Drogowego i dowiedź się za co zostali ukarani właściciele firm działających w branży transportowej.